Views
11 months ago

world of industries 1/2016 (TR)

 • Text
 • Yeni
 • Eurasia
 • Industries
 • Lojistik
 • Kontrol
 • Tedarik
 • Fazla
 • Otomasyon
 • Sistemleri
 • Sayesinde
world of industries 1/2016 (TR)

Türkiye’de

Türkiye’de mühendislik – mevcut durum Sevda Yilmaz, Chairman of Kayahan Group and member of the board of Turkish Machinery WORLD OF INDUSTRIES Türkiye siyasi olarak gergin bir durumda konumlanmış bulunmaktadır. Ancak bu durum ülkedeki makine mühendisliği için ne anlama gelmektedir? Mevcut eğilimler nelerdir? Kayak Grup Başkanı ve Türk Makinecileri yönetim kurulu üyesi Sevda Kayhan Yilmaz ile görüştük. Türkiye’nin son zamanlardaki ani yükselişi zayıflamış gibi görünmektedir. Mevcut sorunlar nelerdir? 2015 yılında dünya ekonomisinde büyüme yüzde 2,5 ile oldukça zayıf kalırken, dünya mal ticareti dolar-değer bazında yüzde 10 daralmıştır. Bu gelişmeden doğal olarak Türkiye de etkilenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin bölgesinde yaşanan jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki düşüş önceki yıllardaki performansı yakalamamızı engellemiştir. 2015 yılında Türkiye’deki iki genel seçim de ticaretin yavaşlamasına ve ekonomideki reformların ötelenmesine sebep olmuştur. Yine de birçok ülkeden daha iyi bir performansla, büyümemizin %3,5’a ulaştığı tahmin edilmektedir. Hükümetin açıkladığı orta vadeli ekonomik programda ARGE ve üretime öncelik verileceği görülmüştür. Ana hedefimiz, üretim ve ihracatta teknolojik katma değer seviyemizi yükseltmektir. Bilhassa makine sektörü için bu çok daha fazla önemdedir. Yapılan reformlarla 2016’da –uluslararası bazı kuruluşlarında tahminlerinde olduğu gibi -%4-4,5 seviyesine ulaşacaktır. Bu büyüme rakamları ülkemiz için yeterli olmasa da küresel gelişmeler gözönünde tutulduğunda kabul edilebilir bir seviyededir. Önümüzdeki süreç Türkiye ekonomisinin normalizasyon ve konsolidasyon sürecidir. Makine mühendisliğinde mevcut trendler nelerdir? Ana başlık ve önceliklere göre belirtmek gerekirse; n Makine parça ve komponetlerinde/modüllerde hatasız parça üretimine dair kontrol sistemlerini geliştirmek ve uygulamak, n Proses parametrelerinin kontrol altına alınmasına yönelik veri toplama, değerlendirme, aktarma işlemlerinde daha fazla iyileştirme, Yazar: Dirk Schaar, Yazı İşleri Müdürü MDA Technologies ve AUTOMATION TECHNOLOGIES n Kalıp ve tüm proseslerde smed yaygınlaştırılması, n Parça, modül ve makine üretimi için farklı malzemelerin birleştirilmesi ( lazer, perçin metodları) n Kompozit malzeme kullanımı (daha düşük ağırlıkla aynı veya daha fazla dayanım, iletkenlik sağlamak) ve n Bu verilere uzaktan erişim, değerlendirmeleri içeren yapay zekalı makinaların üretimi (bir anlamda endüstri 4.0 içeriğinde yer alan ve küçük çapta da olsa Almanya ve benzeri ülkelerde uygulamalarını gördüğümüz sürece dahil olmak) “Türk Makineciliği” ile şirketleriniz diğer firmalarla, örneğin Almanya’da bulunanlar ile daha fazla işbirliği yapmak istiyorlar. Bu hususta ne kadar yol aldınız? Türkiye’nin makinecileri olarak faaliyetlerimizde ilk hedefimiz, Türkiye’de üretilen kaliteli, rekabetçi ürünlerimizi, makinelerimizi daha geniş bir müşteri çevresine anlatmak, göstermek idi çünkü Almanya’da, Avrupada birçok işletme, kurum ve kuruluş Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini tam olarak bilmemekte idi. Bu hedef doğrultusunda önemli mesafeler kat ettik. Artık Türkiye’den makineler 200’den fazla ülkede satılmaktadır. Fakat bir diğer taraftan da biliyorduk ki, yarın da bu sektörde başarılı olmak için teknolojide lider işler de yapmak zorunlu. Ülkemizin, işletmelerimizin bu alandaki eksikliklerini gidermek için hemen teknolojik işbirliklerini işletmeler ve kurum bazında geliştirmek için işlere koyulduk. Örneğin Almanya’da alanında güçlü kurum ve işletmelerin oluşturduğu Cluster, Üniversite ve Arge kurumlarını araştırdık ve bunlarla hangi alan ve konularda nasıl bir işbirliği geliştirilebilir üzerine yoğunlaştık. Bu çalışmaların sonunda Almanya’da Endüstri 4.0 alanında önemli projeleri işletme bazında geliştirmiş olan OWL-Maschinenbau ile ilk kooperasyon anlaşmasını imzaladık. Ardından yine makine sektöründe önemli inovasyonlara imza atan Fraunhofer himayesindeki VEMAS Innovativ ile işbirliği imzaladık. Bu iki kurum ve bunların üyesi işletmeler ile işletmelerimizi biraraya getirerek gelecek için ilk adımları attık. Önümüzdeki dönem bu işbirliklerin daha somut projelere dönüştüğüne şahit olacağız. Önümüzdeki dönem işletmelerimizin Avrupa’da ve Almanya’da birebir dahil olabilecekleri projelere ağırlık vereceğiz. Ayrıca teknolojik alanda bir hayli ileri olan kurum ve işletmeleri de Türkiye’ye kazandırmak için faaliyetlerimizi artıracağız. www.makinetanitimgrubu.com.tr/en 12 World of Industries 1/2016

and Intralogistics TEDARIK ZINCIRI YÖNETIMI Intralogistics Trade magazine for material flow and material management INTERNATIONAL EDITION 1 March 2016 Supplement for international Supply Chain Management Ergonomic discharging device enables higher throughput POWERED BY Automated tray storage system Electric forklift power in the Turkish Gruchow: “Five reasons you should ensures just-in-sequence-production wood industry visit the CeMAT 2016 at Hanover” www.fh-intralogistics.com in cooperation with Materials Handling www.en.engineering-news.net