Views
11 months ago

world of industries 1/2016 (TR)

 • Text
 • Yeni
 • Eurasia
 • Industries
 • Lojistik
 • Kontrol
 • Tedarik
 • Fazla
 • Otomasyon
 • Sistemleri
 • Sayesinde
world of industries 1/2016 (TR)

02 Yeniden

02 Yeniden yapılandırmadan sonra, tedarik zinciri esnek oldu ve moda endüstrisi piyasasında yaşanan güçlü dalgalanmalara tepki verebilir hale geldi MATERIALS HANDLING EURASIA Bu katılaşmış kalıbı kırmak için bir pilot proje kapsamında 20 adet perakende Outlet’in her birinde kapasite yüzde 30 oranında düşürüldü ve ürünlerin yeni ve daha görülebilir bir şekilde sunulmasını sağlandı. Netice olumlu oldu ve kısmen daha çok satışa yol açtı ve böylece bu prensip daha geniş bir alanda uygulanabildi. Diğer bir paradigma değişimi, sezonlar üstü ürün satışlarından kaynaklanmıştır. Moda endüstrisi dünya çapında en az iki ile dört arası sezonda veya koleksiyonda çalışmaktadır. Bir sezonun sonunda ürünler EOSS (End of Season Sales) [sezon sonu indirimli satışlar] olarak işaretlenir ve satılır. Satılamayıp kalan ürünler ise bir sonraki sezonda satılmak üzere geri gönderilir fakat çoğu zaman işe yaramayan stok olarak depoda kalır. Özellikle Hindistan’da sezon satışı çok mantıklı değildir çünkü ülkenin büyük bir kısmında mevsimlerin arasında gerçek farklılıklar yoktur. Bu sebepten dolayı yeni prensip, seçilmiş bazı bölgelerde uygulandı ve neticesinde geri getirme masrafları ve işe yaramayan stok azaltılabildi. Alınan tedbirlerin en zorlarından bir tanesi geçmişten kalan işe yaramayan stokların azaltılmasıydı çünkü bu uygulama kısa vadede önemli ölçüde amortismana yol açar ve kâr ve zarar hesabı üzerinde olumsuz etki yaratır. Miebach Consulting Avrupa online ticaretindeki deneyimlere dayanarak, satılması mümkün olmayan ürünleri ulusal pazarın dışında satmak için bir pilot proje geliştirdi. Buna rağmen stokların bir kısmının zaman içerisinde satılması olanaksız olması nedeniyle amortismana tabi tutmak kaçınılmaz oldu. Tedarik Zinciri Girişimleri Dünya çapında, moda endüstrisi yüksek derecede dalgalanmalara maruz kalmaktadır ve bu durum piyasa hakkında tahminlerde bulunmayı ve trendleri öngörmeyi zorlaştırmaktadır. Bir ürüne tam olarak ne kadar talep olacağını öngörmek ise neredeyse kâhin olmayı gerektirmektedir. Böyle bir piyasada, satılması olanaksız stokların oluşmasını sınırlamak ve aynı zamanda çok satılan mallarda “raf boşlukları”olmasını engellemek için tedarik zincirinin esnek olması ve çabuk tepki verebilmesi gerekir (Resim 02). AFL’de o güne kadar uygulanan itme ikmal sistemi düzenli olarak perakende Outlet’lerde aşırı yüksek stoklara ve ürünlerin toplam sistemde bulunmasına rağmen, yerel olarak bulunmamasından dolayı çoğu zamanda bazı Outlet’lerde ürün eksikliğine yol açmaktaydı. Bu sebeplerden dolayı “Pull Prensibi” uyarınca perakendeden başlayıp, depodan devam edip, üretime kadar varan bir CRS- (Continuous Replenishment) [sürekli ikmal] sistemine geçildi ve ilk teslimattaki “itme payı” yüzde 30-40 oranına düşürüldü. Bu uygulama sayesinde tedarik zinciri piyasa ihtiyaçları ile senkronize edilebildi ve stokların azaltılmasının yanı sıra POS’da daha yüksek derecede mal kullanılabilirliğine erişilebildi. Üretimin “Late fit”(Son Uyum) felsefesi yönünde değiştirilmesi biraz daha zor oldu. Her bir partide ürün adetlerinin ve geçiş süresinin azaltılmasındaki ekonomik ve teknik sınırlarından dolayı, bu alanlarda iyileşme ancak tedarikçilerin de entegre edilmesi sayesinde olabilirdi. Daha güçlü bir bilgi ağı ve tedarikçileri ön ürünleri yeterli miktarda stoklarında bulundurmakla yükümlü kılmak, geçiş sürelerinin azalmasına ve daha yüksek bir esnekliğe yol açtı. Yeniden yapılandırma tedbirlerinin Miebach Consulting tarafından desteklenen uygulanmasının neticesinde ilk bir yıl içerisinde iyileşmeler elde edilebilmiştir: n Stok yeterliliğini 90 günün altına çekme (60 gün) n Mal kullanılabilirliğini %90’a yükseltme (%96) n SC masraflarını %15 oranında düşürme (%25) Daha projenin ilk senesinde moda üreticisi “turn around” başardı ve nakit açısından pozitif duruma geldi. Serbest kalan likidite o zamandan beri daha fazla büyümeye yatırılabiliyor ve şimdiye kadar elde edilen başarılar konulan hedeflerin tamamına ulaşılacağına dair güven veriyor. Resimler: Miebach Consulting www.miebach.com 24 World of Industries 1/2016

KİMİLERİ TESLİMAT HATALARININ KAÇINILMAZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜR. BİZ FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ. Verimli bir dağıtım merkezi çalıştırmak, karlılık ve müşteri memnuniyeti söz konusu olduğunda büyük fark yaratır. Pek çok lider markanın, tedarik zincirlerinin kalbine BEUMER ve Crisplant yapımı ayırıcı sistemleri kurmuş olmalarının nedeni budur. Sahip olduğu operasyonel içgörü ve analiz sayesinde BEUMER Grup, sizin prosesinize pürüzsüz biçimde uyum sağlayan, tam otomasyonlu malzeme taşıma sistemleri teslim edebilmektedir. Sıradışı hız, kapasite ve kesinlik sunan teknolojimiz, müşterileriniz, markanız ve bilançonuz için fark yaratır. Daha fazla bilgi edinmek için web sayfamızı ziyaret ediniz, www.beumergroup.com