Views
11 months ago

world of industries 1/2016 (TR)

 • Text
 • Yeni
 • Eurasia
 • Industries
 • Lojistik
 • Kontrol
 • Tedarik
 • Fazla
 • Otomasyon
 • Sistemleri
 • Sayesinde
world of industries 1/2016 (TR)

Sıralama 1 Rotterdam

Sıralama 1 Rotterdam (NL) 2013 yılında gerçekleşen toplam 406,5 milyon ton yük hareketi Rotterdam limanını sıralamamızın birinciliğine taşıdı. Ren ve Maas nehirlerinin oluşturduğu deltada, Ren nehrinin denize (Kuzey Denizi) aktığı yerde bulunan liman 12.500 hektar toprak ve su alanına sahiptir ve bu alanın takriben 6.000 hektarı ticaret alanıdır. Limanın yük hareketi miktarı 2012 ile 2013 yılları arasında % 0,3 ve 1997 ile 2013 yılları arasında %1,8 büyümüştür. 4 Amsterdam (NE) Amsterdam limanı, Rotterdam’dan sonra Hollanda’nın ikinci büyük limanı ve 2013 yılında performans sıralamasında Avrupa çapında dördüncülüğü elde etti. O yıl 93,2 milyon ton yük hareketi gerçekleşti. 2012 ile 2013 yılları arasındaki büyüme, %33,9 olarak gerçekleşti. Bu oran sıralamamızda bir rekor oluşturuyor ve 1997 ile 2013 yılları arasında gerçekleşen %6’lık büyümeye de yansıyor. Ayrıca Amsterdam limanının tüm alanında hiç gelgit yaşanmaz. MATERIALS HANDLING EURASIA 2 Anvers(BE) Liman işletmecisinin verdiği bilgilere göre Anvers günümüzde 13.057 hektar ile dünyanın en büyük liman alanına sahiptir. Limanın karayolu ağı 409 km uzunlukta, demiryolu ağı 1061 km uzunluktadır; iskelelerin uzunluğu ise 157 km’dir. 2013 yılında Anvers limanında 172 milyon ton yük hareketi gerçekleşmiştir. Liman 2012 ile 2013 yılları arasında 4,5 oranında ve 1997 ile 2013 yılları arasında %3,2 artışla performans açısından büyüme yolundadır. 3 Hamburg (DE) Yılda takriben 10.000 gemi giriş yapıyor, 43 km uzunluğundaki rıhtım duvarlarında 300 gemiye yer var ve haftada 1.200’den fazla yük treni işliyor. Bunlar Hamburg limanının esnek ve yüksek performanslı bir evrensel liman olmasını sağlayan faktörlerden sadece bazıları. 2013 yılında Almanya’nın en büyük limanında 120,6 milyon ton yük rıhtımlardan geçti ve trend yükseliş yönünde. Yük hareketinde 2012 yılından 2013 yılına artış %6,2 olarak gerçekleşti. 1997 ile 2013 yılları arasındaki artış ise %3,5 oldu. 5 Marsilya (FR) Marsilya yük limanı (Marseille Europort), çoğu zaman “Europort du Sud” (Güneyin Avrupa Limanı) olarak da anılır, Fransa’nın en önemli limanı ve yük hareketine göre Akdeniz’in en büyük limanıdır. 2013 yılında yük hareketi performansı 76,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu rakam 2012 yılına göre %6,8 oranında bir düşüş anlamına gelmektedir. Marsilya bu sebepten dolayı Amsterdam limanı tarafından sıralamada dördüncülükten beşinciliğe indirilmiştir. Bu eksi büyümenin uzun vadedeki büyüme oranına da etkisi vardır. Dolayısıyla 1997 ile 2013 yılları arasında yük hareketlerinde %1,2 oranında eksi büyüme meydana gelmiştir. 6 Algeciras (ES) Algeciras’ın modern limanı İspanya’da çok sayıda geminin uğradığı bir limandır ve yük hareketi performansı 2013 yılında 74,7 milyon ton olmuştur. Gemi trafiğinin büyük bir bölümü Afrika ile gerçekleşmektedir. Liman, modern bir konteynır terminali ile dünyanın en iyi on limanı arasına girmeyi başarmıştır. 2012 yılından 2013 yılına olan artış %0,1 ve 1997-2013 arasındaki artış %5,0 olmuştur. 30 World of Industries 1/2016

7 Le Havre (FR) Kuzey-batı Fransa’da bulunan Le Havre şehri, çok sayıda rafinerileri ile bir petrokimya merkezidir ve Fransa’nın en büyükleri arasında yer alan limanına büyük ölçüde bağımlıdır. Yük hareketleri Manş girişinde/çıkışında bulunan uzun limanda gerçekleşir. 2013 yılında Le Havre üzerinden 64,4 milyon ton yük hareketi meydana geldi. Bu miktar bir önceki seneye göre %8,7 oranında ve 1997-2013 yılları arasındaki dönem için %0,6 bir büyüme anlamına gelmektedir. 8 Immingham (UK) Immingham, Humber nehrinin haliçinde, Kuzey Denizine yakın küçük bir İngiliz şehridir. Burada bulunan liman Birleşik Kraliyetin en yüksek performanslı limanları arasındadır. Londra ve Edinburgh’a sadece 200 mil uzaklıkta olan konumu, şehri Avrupa kıtasına giden ve oradan gelen deniz yolu ile Büyük Britanya’nın kalbine giden karayolu arasında ideal bir bağlantı haline getiriyor. 2013 yılında Immingham’da 62,6 milyon ton mal hareketi meydana gelmiştir. 2012 ile 2013 yılları arasındaki performans artışı %4,2 ve 1997-2013 arasındaki artış %1,7 olmuştur. 9 İzmit (TR) Türkiye, küresel ekonomi açısından bakıldığında Avrupa ile Asya arasında merkezi jeostratejik pozisyonu ile öne çıkmaktadır. Türkiye’den Avrupa pazarlarının yanı sıra Orta Doğu, Rusya, Orta Asya ve İran pazarlarına ulaşım yolları nispeten kısa ve merkezidir. Türkiye’nin uluslararası taşımacılığı özellikle deniz yolu ile gerçekleşmektedir ve bu durum İzmit Limanını 2013 yılında meydana gelen 60,7 milyon ton mal hareketi ile sıralamamızda dokuzunculuğa yerleştirdi. 1997-2013 arasında ortalama olarak bir performans artışı görülmemektedir. 10 Botaş (TR) İzmit için geçerli olanlar, Türkiye’nin Botaş Limanı için de geçerlidir. Bu limanın da Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya olan lojistik yakınlığı, büyük bir konum avantajıdır. Mal hareket performansı 2013 yılında 56,1 milyon ton İzmit değerinin sadece biraz altında kaldı. 1997-2013 arasında da ortalama olarak bir performans artışı görülmemektedir. Dünya çapında en yüksek seviyede işlemekte olan on deniz limanı 1 Şangay 2 Singapur 3 Şenzen 4 Hongkong 5 Ningbo-Zhoushan 6 Busan 7 Qingdao 8 Guangzhou 9 Dubai 10 Tianjin Kaynak: Eurostat World of Industries 1/2016 31