Views
11 months ago

world of industries 1/2016 (TR)

 • Text
 • Yeni
 • Eurasia
 • Industries
 • Lojistik
 • Kontrol
 • Tedarik
 • Fazla
 • Otomasyon
 • Sistemleri
 • Sayesinde
world of industries 1/2016 (TR)

Türkiye’ye iyi

Türkiye’ye iyi tarafından bakmak WORLD OF INDUSTRIES 17–20 Mart tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan WIN Automation Eurasia 2016, Türkiye ve yakın çevresindeki mevcut zorlukları ve iş fırsatlarını ele alacak. Geçtiğimiz bir kaç senede yakaladığı başarılarla WIN Eurasia bölgedeki en önemli endüstriyel ticaret fuarındaki yerini sağlamlaştırdı. Avrupa ve Asya kıtaları arasında bulunan konumuyla Türkiye ticaret ve ekonomik etkinlikler ve çeşitli jeopolitik senaryolar açısından stratejik olarak büyük öneme sahiptir. Genellikle İslamiyet’in Batıya açılan kapısı olarak anılan Türkiye, uzun zamandır NATO ortaklığı için önem taşımış ve Avrupa ile Birleşik Devletler’in stratejik müttefiki haline gelmiştir. Uzun yıllardır, Türkiye AB ve Birleşik Devletler Akdeniz ile Basra Körfezi’nden Orta Asya ve hatta Kore’ye uzanan bölgede iş birliği yapmışlardır. NATO ortaklığında önemli bir yeri olmasına rağmen, Türkiye kendini Avrupa-Atlantik müttefiklerinden ayrı bir varlık olarak değerlendirir ve üç eşmerkezli jeopolitik dairenin merkezinde yer alır: n Balkanlar, Karadeniz havzası ve Kafkasya n Orta Doğu ve Orta Akdeniz n Basra Körfezi, Afrika ve Orta Asya Çok kutuplu dünyada Türkiye’nin bu vizyonu, Türkiye’nin Hazar Denizi, Kara Deniz, Akdeniz, Kızıl Deniz ve Basra Körfezi’ne erişimini vurgulamaktadır. 2002 öncesi Türkiye’deki gelişim yolu İlk üç yıl boyunca, yani 2003-2005 yılları arasındaki dönemde, ortalama büyüme uluslararası anlamda oldukça yüksek bir oran olan %7,7’ye ulaşmıştır. 2006-2007 yılları arasında büyüme oranı %5,8’e gerilerken krizin dünya ekonomisini çalkaladığı 2008 yılında %0,7’ye düşmüştür. Büyüme oranı 2009 yılında yeniden yükselerek %4,8’e ardından da 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %8,9 ve %8,5’e ulaşmıştır. 2012 yılında yeniden %2,2’ye, 2013’te %4’e ve 2014 yılında da %2,9’a gerilemiştir. Bu büyüme aynı zamanda oranların gelip geçici olduğunu kanıtlamış oldu. Olağanüstü gelişen ekonomisiyle dünya ekonomi ölçeğinde Türkiye bu denli kısa süre içinde önemli gelişimler kaydederek dünyanın en büyük 16. ekonomisi haline geldi. Türkiye yüksek büyüme potansiyeliyle sosyal ve yönetimsel çevresi de dahil olmak üzere yapısal reformlar gerçekleştirerek fark edilmeye başladı. GSYİH’nın %24’ünü oluşturan üretim ülkenin başlıca büyüme kaynağı oldu. Üretim sektörü 2003 yılından bu yana yıllık %12 büyüme oranına ulaştı. 24 ile 34 yaş aralığındaki 7,5 milyon kişilik iş gücü ile ülke rekabetçi büyüme oranlarıyla aşırı derecede genç ve geniş bir iş gücü kaynağı sunmaktadır. Ülkenin üretimde rekabet sıralaması, hükümetin son zamanlarda istihdam seviyelerini arttırmaya yönelik girişimi ve Ar-Ge ve üretimde de olduğu gibi alternatif enerji üretiminde gelişme potansiyeli nedeniyleyükselmektedir. Gelecekte üretimde rekabetçiliği arttırması için Türkiye’nin lehine olacak etkenler aşağıdaki gibidir n Düşük kurumsal vergi oranları n Düşük çalışma maliyetleri n Yüksek kişi başına düşen harcanabilir gelir oranında yüksek bir artış Türkiye’nin stratejik merkezi konumu, yoğun ticari ilişkileri, mevcut işçi bolluğu ve üretim rekabetini yükselten politikalar gelecekte Türkiye’nin konumunu yükseltebilir. Fırsat 17–20 Mart tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan WIN Automation Eurasia 2016, Türkiye ve yakın çevresindeki mevcut zorlukları ve iş fırsatlarını ele alıyor. Geçtiğimiz bir kaç senede yakaladığı başarılarla WIN Eurasia bölgedeki en önemli endüstriyel ticaret fuarındaki yerini sağlamlaştırdı. WIN Automation Eurasia dört ticari fuardan oluşmaktadır, bunlar; ‘Otomasyon Eurasia’, Malzeme İşleme Eurasia, Hidrolik ve Pnömatik Eurasia ve Electrotech Eurasia. Bu dört fuar, endüstriyel otomasyon, malzeme işleme ve lojistik, sıvı gücü ve enerji, ve elektro teknoloji alanlarında piyasayı kapsamaktadır. Fuar katılımcı listesinde, ABB, Argo-Hytos, Beckhoff, Bonfiglioli, Bosch Rexroth, Festo, Kuka, Phoenix Contact, Jungheinrich, Kita Logistics, 8 World of Industries 1/2016

HABERLER VE PAZARLAR 2016 yılında WIN Eurasia fuarları tamamen Hannover Fairs bayrağı altında düzenleniyor. Bu kararın arkasındaki neden neydi, 2016 etkinliği ile birlikte neler değişecek? 2002 yılında gerçekleştirdiğimiz ortaklığın ardından, WIN Eurasia fuarlarını 13 yıl boyunca Bileşim fuarcılık ile birlikte organize ettik. Bu süreçte, yurtiçi satışlar Bileşim, yurtdışı satışlar ve organizasyon ise tarafımızdan gerçekleşti. Deutsche Messe’nin fuarcılık konusundaki uluslararası deneyimininden de yararlanarak, fuarları her geçen yıl daha iyi bir noktaya taşıdık. Bu açıdan güzel bir ortaklık süreci geçirdiğimizi ifade etmeliyim. 2015 Temmuz ayı itibariyle ise bir adım daha atarak hisselerin yüzde yüzünü satın aldık. Böylece satış ve organizasyonu tek elde birleştirerek daha verimli bir sonuç almayı hedefledik. Fuarın ana yapısında değişikliğe gitmedik, varolan içeriği etkinlikler yolu ile geliştirmeye çalıştık. Aynı zamanda, fuarlarımızın hem katılımcı hem de ziyaretçi anlamında uluslararası karakterini pekiştirmek ve partnerlerimizle ilişkilerimizi güçlendirmek adına çalışmalar sürdürdük. Ortaya çıkan sonucun, verdiğimiz kararı desteklediğini görmekten mutluluk duyuyoruz. WIN Eurasia Automation, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren en etkili ticari platform olma pozisyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. 2016 etkinliğine ilişkin beklentileriniz neler? WIN Eurasia Automation Avrasya’nın en önemli endüstriyel etkinliği olarak öne çıkıyor. Her yıl, endüstrinin lider firmaları yenilikçi teknolojilerini imalat dünyası ile bu fuar aracılığıyla paylaşıyor. Etkinlik bu yıl yeni nesil fabrikalar için entegre çözümleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Otomasyon Eurasia, Electrotech Eurasia, Hydraulic&Pneumatic Eurasia ve Materials Handling Eurasia fuarlarını kapsayan WIN Eurasia Automation; otomasyon, elektrikelektronik, hidrolik-pnömatik ve elleçleme-iç lojistik sektörlerine kompakt bir bakış olanağı sağlayarak, kablolardan akışkan gücü teknolojilerine, sürücü teknolojilerinden yazılımlara,robot kollarından insansız forkliftlere bir fabrika için gerekli tüm çözümleri tek çatı altında ziyaretçilerine sunacak. Bunun yanı sıra, eşzamanlı düzenlenecek konferans ve panellerle de bilgi ve deneyim aktarımı konusunda önemli bir buluşma ortamı sağlayacak. Bu açılardan, WIN Eurasia Automation fuarının bir kez daha endüstriye rehberlik edeceğini umut ediyoruz. Ayrıca, WIN Eurasia Automation’ın, Orta Doğu, Rusya ve CIS Ülkeleri, Afrika ve Orta Asya gibi büyümekte olan ve yüksek potansiyele sahip pazarlara ulaşmak isteyen firmalar için önemli fırsatlar barındıracağını da belirtelim. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, birçok ülkeden delegasyon grupları ve satın almacılar yeni iş ilişkileri kurmak için fuarı ziyaret edecekler. WIN Eurasia Automation bu yıl yeniden Ekonomi Bakanlığı desteği ile gerçekleşen Davetli Satın Almacı Programı’nın bir parçası. ülkeye günlük kolay ulaşım olanağı tanıyan Türkiye ve özel olarak İstanbul Doğu-Batı Kuzey-Güney aksı arasında bir köprü görevi görüyor. Ayrıca, Avrupa veya ABD seyahatleri esnasında katı vize koşulları ile karşılaşabilen ziyaretçiler ve satın almacılar için vize avantajları sağlıyor. Tüm bunlardan yola çıkarak, şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki ister inovasyon ister yeni iş ilişkileri arayışında olsun, WIN Eurasia Automation ziyaretçilerine iyi bir fırsat sunuyor. Türk endüstrisinin ana konuları neler? Pazardaki eğilim ne yönde? Endüstri dünyasında artık yeni bir dönem başlıyor. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu yeni dönem, dijital teknolojik gelişmelerin ışığında şekilleniyor ve “akıllı fabrikaları” endüstrinin merkezine taşıyor. Bu yeni gelişmelerle birlikte, artık üretim sürecindeki makina, bilgisayar, sürücü ve kontrol cihazlarının birbiriyle iletşimin kurması; insanlardan neredeyse tamamen bağımsız olarak kendilerini koordine ve optimize edebilmeleri mümkün. Böylece, üretim süresi, maliyeti ve harcanan enerji miktarı düşerken, üretim kalitesi artıyor. Bu eğilim, dünya imalat sanayiinin dönüşümünde önemli bir güce sahip ve makina endüstrisinin tüm ekonominin itici gücü olduğu Türkiye gibi ülkeleri yakından etkiliyor. Türkiye’deki mühendislik yetenekleri ve makul işgücü maliyeti sayesinde makine endüstrisi çeşitli yüksek kaliteli ve makul fiyatlı ürünler ve parçalar sunabiliyor. Fakat diğer yandan, Türkiye’de makine endüstrisinin sermaye teşvikli olmaktan ziyade emek yoğun bir yapıya sahip olması, düşük-maliyetli üretim ve dijitalleşmeyi yakın gelecekte oldukça hayati kılıyor. Tam da bu yüzden Türk şirketlerinin gelecekte rekabet güçlerini kaybetmemek adına Endüstri 4.0’ı şu anda öğrenmeleri ve bu yeni döneme adapte olmaları gerekiyor. Bizler de, WIN Eurasia Automation fuarında katılımcılarımız tarafından sergilenen yenilikçi ürün ve çözümler aracılığıyla Endüstri 4.0’ın Türkiye’deki gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Fotoğraflar: Hannover Fairs Turkey www.win-fair.com Ziyaretçiler neden İstanbul’a gelmeli? Az önce bahsetmiş olduğum geniş ürün çeşitliliği ile, WIN Eurasia Automation geleceğin fabrikalarına yönelik doğru çözümlere ulaşmak isteyen ziyaretçiler için önemli bir inovasyon platformu... Diğer yandan, WIN Eurasia Automation’ın yalnızca Türkiye değil, tüm Avrasya bölgesi için sektörlerinin en önemli buluşması olduğunu vurgulamak isterim. Geçtiğimiz yıl, 21 ülkeden 1581 firma, yenilikçi ürünlerini tanıtarak, Türkiye’nin yanı sıra Güney Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve CIS Ülkeleri ile yeni iş ortaklıkları yaratma şansı elde etti. 20 civar Alexander Kühnel, Genel Müdür, Türkiye Hannover Fuarları