Views
8 months ago

world of industries 2/2017 (TR)

world of industries 2/2017 (TR)

MDA, öngörücü bakım

MDA, öngörücü bakım uygulamaları ile ilerleyen dijitalleştirmeyi görücüye çıkarıyor Dünyanın önde gelen sanayi teknolojisi fuarı olan Hannover Messe, 24 - 28 Nisan 2017 tarihinde Almanya’nın Hannover şehrinde kapılarını açacak. Odak noktası “Entegre Endüstri” olan bu fuar, üretimin, bakımın ve enerji sistemlerinin dijitalleştirilmesi konusunda dünyanın önde gelen fuarıdır. Endüstri dünyasında şu anda öngörücü bakım çok gündemde olan ve tutulan bir konudur ve 2017 Hannover Fuarı’nda Motion, Drive & Automation forumu kapsamında merkez bir rol oynayacaktır. Makine ve araç operatörleri, hayati bir bileşenin bozulmasını beklemek istemiyorlar, ancak böyle bir parçayı çok erken değiştirmek de istemiyorlar. Ve buna artık gerek de kalmadı, çünkü güç iletimi ve akışkan teknolojinin önde gelen tedarikçileri, makaralı rulmanlar, elektrikli motorlar, dişliler, hidrolik pompalar ve sıkıştırılmış akışkanlar gibi anahtar bileşenlerin sürekli izlenmesine olanak tanıyan sistemler geliştirdiler. “Öngörücü bakım, iletişim ağına bağlı üretim ve Industrie 4.0’ın önemli bir parçasıdır. Akıllı bileşenler, verileri gerçek zamanlı olarak elde etmek ve değerlendirmek için entegre sensörleri kullanır. Öngörücü bakım, makine mühendisliği ile BT arasındaki etkileşimi etkin ve verimli bir şekilde kullanmak için müthiş bir stratejidir” diyor Alman Makine Mühendisliği Endüstri Birliği (VDMA) Akışkan Güç Bölümü Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Peter Synek. Bu aslında yeni bir şey değil: Daha önceki MDA sergilerinde de “condition monitoring” (durum izleme) bir ana konuydu. Ancak şimdi yeni olan, durum izleme sistemlerinden çıkarılabilen bilgidir. Akıllı yazılım yardımıyla, gerçek zamanlı olarak elde edilen veriler sayesinde operatör bakım yapabilir veya aşınmış bileşenleri tam doğru zamanda değiştirebilir - sabit bir servis aralığına bağlı olmadan ve söz konusu parça bozulmadan önce. Öngörücü bakım gerçek uygulamada nasıl gerçekleşiyor Makaralı rulmanlar bunun için iyi bir örnek. Bu durumda dikkate alınan referans değişkenler titreşim, ısı derecesi ve hızdır (dakikada devir sayısı). Bu veriler sürekli olarak izlenir ve analiz edilir, böylece herhangi bir usulsüzlük tespit edilebilir ve bu sapmaların yatak ömrü üzerindeki etkisi hesaplanabilir. Aynı zamanda, çalışma sürecinde fazla ısınan herhangi bir yatak, ısı derecesi denetimi sayesinde tanımlanabilir. Örneğin Schaeffler firması rüzgar türbinlerinde ve raylı araçlarda kullanılan makaralı rulmanlar için böyle bir hizmet sunmaktadır. Schaeffler firmasının özel bulut uygulaması toplanan verileri analiz eder ve sonuçları basit düz metin biçiminde oluşturur. Böylelikle kullanıcının veya operatörün durum izleme işleminde olduğu gibi sensör verilerini analiz etmede artık uzman olması gerekmiyor. Bunun yerine, sistemin kendisi analizleri gerçekleştirir ve yatağın durumu İnternet üzerinden dünyanın her yerinden kontrol edilebilir; aynı şekilde yatağın geriye kalan ömrü gerçek yüklenme durumuna göre hesaplanabilir. HYDRAULIC & PNEUMATIC EURASIA 24 WORLD OF INDUSTRIES

HABERLER VE PAZARLAR Veri tabanlı öngörülebilir bakım üzerinden bu tür bir “mikro servis” için talep şu anda çok yüksek ve bu sadece elektromekanik güç iletimi için geçerli değil. Örnek verecek olursak, hidrolik tahrikler için öngörücü bakım sistemleri partikül sayaçları ile donatılmış olabilir. Parker firması, MDA kapsamında böyle bir sistem sunacak – sadece kendi sergisinde değil, 19 numaralı salondaki VDMA Forum’da da. Parker Hannifin firmasından Stefan Nilgen bize şunları söyledi: “Sahip olduğumuz ‘Tüm Sistemin Sağlamlığının Yönetimi’ sayesinde, çevre birimleri de dâhil olmak üzere, sistemin her parçasından veri edinebiliriz, sonra bu verileri analiz edebiliriz ve bu verileri kullanarak gerekli ölçümleri yapabiliriz. Bu şekilde hidrolik tesisatlar veya sıvı güç iletim sistemleri gibi kompleks sistemlerin toplam sahip olma maliyetinin yanı sıra, toplam üretkenliği de gözlemleyebilir ve önleyici bakım için gerekli olabilecek her şeyi yapabiliriz. İdeal durumda herhangi bir düzeltici önlem gereksiz olur veya en azından öngörülebilir nitelikte olur ki, böylece önceden plan yapabiliriz ve geçmişte söz konusu olmuş beklenmedik arızaları önleyebiliriz. Daha uzun hizmet ömrü ve daha yüksek üretkenlik sayesinde kullanıcı için maliyetten tasarruf söz konusu olur.” Bosch Rexroth tarafından geliştirilmiş olan öngörücü bakım aracı OdiN olarak anılmaktadır ve bu araç da bu yılki Hannover Messe’de sergilenecektir. Bu kısaltmanın açılımı “Online Diagnostic Network”, yani Çevrimiçi Diyagnostik Ağı’dır ve sensör teknolojisinin ve bulut tabanlı uygulamalar ile birlikte, öngörücü bakım yapabilmek için makinenin öğrenmesi yöntem bilimini de kullanmaktadır – hem de yüksek derecede bir hassaslıkla. Tapio Torikka, söz konusu sistemin geliştirilmesinden sorumlu kişidir: “Sistemi geleneksel yöntemlerle sürekli izleyen bir uzman % 43 oranında bir olasılıkla bir hata veya arıza tespit edecektir. Sistemimizin hata bulma oranı ise % 99 kadardır.” Ek hız kazanılması Öngörücü bakım, Industry 4.0 ile ilişkili Big Data (büyük veri) ve diğer konuların bir sonucu olarak ek hız kazanmıştır. Hizmet ve bakım için ilgili verilerin toplanması ve işlenmesi giderek daha kolay hale geliyor. Bu eğilim, örneğin sensör üreticileri ve güç aktarma sistemi üreticileri arasında olduğu gibi, kısmen sektörler arası işbirliği sayesinde sağlanmaktadır. Aventics ve sensör uzmanı IFM gelecekte işletme verilerini izlemek ve analiz etmek için birlikte çalışmayı planlıyor (örn. pnömatik silindirler için) ve bu tamamen çevrimiçi ve makine kontrol işlevlerinden bağımsız gerçekleştirilecektir. Bu klasik bir öngörücü bakım senaryosudur. Schaeffler ve IBM, edinilen verilere dayanılarak performansın optimize edilmesi için makinenin öğrenmesi yöntemini kullanarak, rüzgar türbinleri ve demiryolu trenleri gibi kritik uygulamalardaki güç aktarma sistemlerini sürekli izlemek amacıyla stratejik bir ortaklık kurdu. Bu tür sistemler “öngörücü analitik” ortak başlığı altında ele alınmaktadır. Bu gelişmeye özel ilgi duyan MDA forumuna gelen ziyaretçilere, Endüstriyel Otomasyon, Dijital Fabrika, Enerji, ComVac, Endüstriyel Tedarik ve Araştırma & Teknoloji gibi paralel gerçekleşen 7 fuarı daha yakından incelenmeleri önerilir. Bu fuarlarda dünyanın dört bir yanından gelen lider şirketler, önleyici bakım alanını da kapsayan Endüstri 4.0 ve Şeylerin Endüstriyel İnternet’i için fikir ve görüşlerini sunacak. Fotoğraflar: Deutsche Messe AG www.hannovermesse.de Peter Synek, Alman Makine Mühendisliği Endüstrisi Birliği (VDMA), Akışkan Gücü Bölümü, Genel Müdür Vekili WORLD OF INDUSTRIES 25